052-8572523 קובי ראובני

   

ניהול נכסים

ניהול נכסים

טיפול שוטף ואחזקת נכסים שנרכשו להשקעה או כדירות נופש
השכרת הנכסים לתקופות ארוכות וקצרות